Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Finland och Åland

Rovaniemi, Kuusamo, Kierikki, Tornedalen, Österbotten, Helsingfors, Åbo, Hangö, världsarvet Sveaborg, Savonlinna, Nyland, Kasellholms slott på Åland. Seminarier, exkursioner, studiebesök, museer, kulturturism, föredrag, konferenser och undervisning vid Helsingfors universitet. 1972, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2019.

Rapporter och publiceringar

Kronoby folkhögskola 1998: Nordiskt Seminarium med föredrag om skärgård och forntid.

Nordiskt seminarium Kuusamo 2001: Vikingar i nordöstra farleden? Nordbottnisk förhistoria – en översikt med exempel från östra Norrbotten.

Gruvor och bruk i Barentsområdet 2002: Rapport från planeringsmöte och inledande fältstudier vid Karanäs masugn i Tornedalen.

Kierikkiseminariet 2003. Forskningsfrågor om det nordbottniska området med utgångspunkt i arkeologisk kulturturism och Fattenborgssymposiet 2002.

Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland, Tavastehus 2009: To use old cadastral maps for studies of landscapes. Key note speaker.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »