Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Lantbruk

Vi kan ge Dig en gårdshistorik. Vi dokumenterar fastighetens bevarade kulturlämningar, analyserar jordbruksmarkens förändring över tiden, beskriver vilka spår som finns i landskapet och ger råd om skötsel och bevarande av de värdefulla spåren. Vi talar också om vilka arbeten och förändringar Du kan göra i jordbruksmarken utan tillstånd, och vilka förändringar som kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Vi kan också hjälpa Dig med EU-ansökningar. Vi går igenom samtliga jordbruksmarksskiften i terrängen och undersöker vilka olika möjligheter markerna ger när det gäller att kombinera olika stöd och vad detta innebär i ekonomisk ersättning och skötselkrav. Gemensamt väljer vi ut den brukningsform som passar Dig bäst och som ger maximal ersättning. Vi hjälper Dig med eventuella frågor från länsstyrelsen, ger Dig råd inför länsstyrelsens fältkontroller, går igenom kontrollresultaten och bistår Dig med råd vid eventuella överklaganden.

Du kanske kan få ersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Vi tar fram nödvändiga restaurerings- och projekteringsplaner för sådana kulturmarker och tar endast betalt under förutsättning att restaureringsförslaget blir godkänt av länsstyrelsen.

Här kan du läsa om en utvärdering av jordbrukets miljöersättningar

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »