Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Vikingatida rötter i sentida fäbodar

I förfjällsterräng med inslag av närmast orörd skogsmark finns indikationer på odling av korn under vikingatid i bland annat Särna i Dalarna. Bebyggelse verkar ha funnits in i medeltid. Den övergavs, men återuppstod som fäbod ett antal generationer senare.

Under hösten 2007 hölls ett forskarseminarium i Särna om vikingatida och medeltida bebyggelse i områden som senare har koloniserats med bland annat fäbodar. Ett sådant område är Trygåsen utanför Särna. Idag förefaller platsen inte vara lämplig för åkerbruk i högt belägen mager mark mer än 500 m ö.h. Jakt, fångst, myrmalmstäkt, skogsbruk med kolning förefaller ha varit lämpligare verksamheter tillsammans med fäbodsdrift under de senaste århundradena.   

Vid seminariet redovisades att klimat- och vegetationsförändringar i fjäll- och förfjällsområden ger en annan bild. Pollenprover visar att korn har odlats i en tid med något varmare klimat under vikingatid och tidig medeltid. Arkeologiska undersökningar av arkeolog Susanne Pettersson vid Kulturhistoriska museet i Oslo ger stöd för en så tidig datering genom C14-datering från en undersökt husgrund i området. Vid seminariet redovisade också Landskapsarkeologernas Gerhard Flink resultatet av en genomförd fornminnesinventering av Trygåsen, utförd under sommaren 2007.   

Inventeringens resultat är att ett 10-tal husgrunder, några vattentäkter, en myrmalmstäkt, en kolbotten, en grund efter kolarkoja, en spångad led, en ristning i en gammal stortall, stubbar efter dimensionsavverkning och spår efter trägärdesgårdar kunde registreras. Mycket av detta hör till 1800-talets och 1900-talets markanvändning i området. Det är givetvis svårare att identifiera äldre lämningar som mer eller mindre kan ha utraderats av yngre markanvändning vid fäboden.   

Läs mer om fornminnesinventeringen vid Trygåsen  här: 

 Rapport Trygåsen.pdf  (0,6 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »