Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Policydokument

Nu på hemsidan

Under det senaste året har Landskapsarkeologerna gått igenom och förtydligat sina policyfrågor. Resultatet har blivit två dokument. Det ena, ”Miljöpolicy, Kvalitetspolicy och Säkerhetspolicy”, finns nu på hemsidan under rubriken ”Policies”. Det andra, en Kvalitetshandbok, är mer utförlig och avsedd för internt bruk. Den består av ”underliggande dokument” som kommer att bearbetas kontinuerligt.

Vi har valt att ha höga mål för miljö, säkerhet och kvalitet i all vår verksamhet. Nu är vår avsikt att verkligen leva upp till alla våra mål! Det gör vi bland annat genom återkommande möten där vi går igenom aktuella och viktiga frågor. Alla i gruppen tar sitt ansvar för detta.

Därtill har vi en formaliserad samordningsfunktion för uppföljning, kontroll och utveckling. Vi har utsett Ola Nilsson som samordnare och ”pådrivare”. Ola kommer att se till att vi alla får den fortbildning som placerar oss i framkant inom miljö, säkerhet och kvalitetssäkring.

 Här kan du läsa Landskapsarkeologernas policydokument (0,2 MB). Du kan alternativt klicka på Policies uppe till vänster på hemsidan. Där finns samma dokument.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »