Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Mer spetskompetens

Landskapsarkeologerna utökas ytterligare

Bengt Windelhed är från och med nu ytterligare en aktör i Landskapsarkeologerna. Sammanlagt är vi nu sju arkeologer i gruppen. Med Bengt förstärker vi vår inriktning på landskap, arkeologi och kulturhistoria.

Bengt är disputerad i ämnet kulturgeografi. Han bor i Stockholm där han tidigare varit verksam med undervisning och forskning vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Numera driver han sitt företag Windelhed Geografi, inriktat på landskapsanalys, arkeologi, kulturmiljövård, kulturturism och kursverksamhet. 

Landskapsarkeologerna kommer Bengt att särskilt bevaka frågor knutna till sina specialiteter som agrarlandskapets framväxt sedan bronsålder och skärgårdens kulturmiljöfrågor i främst landskapen kring Mälaren och Östersjön. Men självklart är han beredd att ta uppdrag i hela landet.

 (0,7 MB) Klicka här och läs mer om Bengt och hur han som kulturgeograf har särskild erfarenhet av historiska landskap och arkeologiska undersökningar.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »