Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Informationsskyltar och landskapsvård

Vad händer med fornvården?

Fornvård blev efter beslut av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet en decentraliserad verksamhet. Även den tidigare centralt bedrivna fornminnesinventeringen decentraliserades. Detta har lett till många nya aktörer men samtidigt brist på arkeologer med platsledarkompetens och fornvårdstekniker med önskvärd erfarenhet.

Genom förflutet inom fornvården har Landskapsarkeologerna därför nu återupptagit viss produktion av fornvårdsplaner. I flera län finns kvar gamla 20- till 30-åriga planer och ibland är de försvunna. Eftersom fornvård eller snarare landskapsvård handlar om åtgärder avseende samspelet fornlämningar/vegetation gäller förstås att skötselplaner måste vara aktuella. I Västernorrland har arbete påbörjats med ett 20-tal av de mest sevärda objekten.

  Här kan du läsa mer om sommarens fornvård och informationsskyltar (0,6 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »