Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Höstmöte 2011

Många uppdrag, många utflykter

Vid Landskapsarkeologernas interna höstmöte 2011 redovisades ett stort antal uppdrag under sommaren och hösten, både större och mindre. Kulturmiljöanalyser och arkeologiska utredningar för planering av vindkraft och gruvdrift har kanske tagit mest tid i anspråk. Sådana utredningar har vi under året arbetat med i de flesta landsdelar från Norrbotten till Skåne.

Fornminnen inventeras inte enbart i samband med exploateringar. Gerhard Flink berättade om en inventering han utfört i syfte att bevara fornminnen i Natura 2000-områden, där skötselplaner ska göras. I Landskapsarkeologerna samarbetar vi gärna med naturvårdskonsulter. Nedan kan du läsa mer om Gerhards inventering med exempel på objekt av intresse för både naturvård och landskapsarkeologi.

 Klicka här (0,4 MB) och läs om inventering i Natura 2000-områden.

Vad vi i övrigt ägnade oss åt på höstmötet var både interna angelägenheter och sådant vi tror kan vara av intresse att omnämna här på hemsidan.

 Klicka här (1,3 MB) så får du några exempel på vad som avhandlades på vårt höstmöte.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »