Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Gott Nytt År!

Dags för nya tag och tacka för året som gått

Tack sponsorer, uppdragsgivare och övriga intressenter för gott samarbete 2006! Nästan 10 000 besök på hemsidan detta år och intressanta uppdrag från Kiruna i norr till Österlen i Skåne. Mycket trevligt, här några exempel:

Gruvhistoriska expeditioner till Sarek och Padjelanta, inventeringar av stormskador på fornlämningar efter Gudrun, rådgivning och service till lantbrukare och skogsbrukare, fornvård och diverse informationstexter på skyltar, kulturmiljöanalyser i samband med planering av Norrbotniabanan och Kirunaprojektet, arkeologiska utredningar, bokprojekt om Luleå, spionhistoria i Norrbotten, antikmässor, skog & historia, odlingslandskapets skötsel, arkeologisk forskning om förhistoriska kustbosättningar, kursverksamhet om arkeologi och kulturmiljövård, studieresor till Prag och finska Karelen, kolbullar och hästforor i Älvdalen, Tre Björnar med konferenser och fiskekurser och mycket annat. Det blir några nya prickar på vår Sverigekarta och även på världskartan! 

Vi ser fram mot fler utfärder, uppdrag och nya prickar på kartorna. Och önskar dig ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »