Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Arkeologikurs i Älvdalen

Vi undervisar om arkeologi i allmänhet, bland annat om Älvdalens historia.

Landskapsarkeologerna ansvarade för utbildning och kvalitetsgranskning när Skog & Historia genomfördes i slutet av 1990-talet/början av 2000-talet i delar av Älvdalen. Talrika fornlämningar påträffades, bland annat en stenåldersboplats som vid senare undersökningar (Fredrik Hallgren 2014) daterats till 9000-7000 f Kr. Gerhard Flink anordnar här guidad visning och/eller kurser i arkeologi med särskild inriktning på norrländsk fångstkultur och dess inslag i norra Dalarna. Även senare tiders fornlämningar från fäbodbruk och blästbruk kan då ingå.


« Tillbaka
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »