Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Virserum, Högsby

Arkeologisk utredning inför exploatering vid Högsby 1976, arbetsledning fornminnesinventering 1980-81, projektledning agrarhistoriskt forskningsprogram 1977-84, provundersökningar slaggvarp efter äldre järnhantering 1977-81, planeringsunderlag 1977-78, översiktsanalyser 1977-91, arkeologisk utredning 2010.

Rapporter och publiceringar

META 1982: Medeltida järnframställning och bebyggelse i östra Småland.

Med arkeologen Sverige runt 1987: Småland – Kalmar län.

RAÄ 1991: Fasta fornlämningar i Kalmar län. En sammanställning som underlag till regionala kulturminnesvårds- och forskningsprogram i östra Småland.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »