Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Växjö

Arkeologiska översikter 1975-87, specialinventering av Växjö tätorts tilltänkta exploateringsområden 1993-1994, projektledning fornminnesinventering 1995-99, planeringsansvar och uppföljning av länets fornvård på uppdrag av Länsstyrelsen sedan 1999, skyltprojekt vid fornminnen och medeltida kyrkor sedan 2002, rådgivning lantbruk och EU-bidrag sedan 2003, projektledning produktion av informationsskyltar om runstenar 2003-2007, projekt om romers samlingsplatser och minnesmärken 2010, arkeologisk utredning 2015.

Rapporter och publiceringar

Stockholms universitet 1975: Agrara kulturlandskapets framväxt. Värend i bebyggelsearkeologisk belysning.

RAÄ 1978: Fasta fornlämningar och förhistoriska miljöer. Översiktlig fornlämningsanalys Kronobergs län.

Med arkeologen Sverige runt 1980 och 1987: Småland – Kronobergs län.

Årsboken Kronobergsboken 1983; Fornlämningar och arkeologi i Kronobergs län: Fornminnesinventeringen.

Populär arkeologi 1992: Lite forskningshistoria om rösen: Vad nytt under solen?

RAÄ/Smålands museum 1997: 1996 års fornminnesinventering i Kronobergs län. 

RAÄ/Smålands museum 1998: 1997 års fornminnesinventering i Kronobergs län. 

RAÄ/Smålands museum 1999: 1998 års fornminnesinventering i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län 2003: Fornvården i Kronobergs län år 2002.

Uppdrag av Myresjöhus AB/Länsstyrelsen Kronoberg 2015. Öjaby. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsområde inom fastigheten Öjaby 9:4, Öjaby socken, Växjö kommun, Kronobergs län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:5.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »