Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Uppvidinge

Agrarhistoriskt forskningsprogram 1974-1984, projektledning arkeologiska undersökningar 1974-81, arbetsledning fornminnesinventering 1977, kursverksamhet om kulturminnen i skogen på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen 2003, arkeologisk utredning i Nottebäck 2010.

Rapporter och publiceringar

Stockholms universitet, kulturgeografiska institutionen 1974-75, 1977-80: Det agrara kulturlandskapets framväxt i södra Sverige. Fältstudier och undersökningar.

Årsboken Älghultskrönika 1977: Frågeställningar kring en stensättning.

Årsboken Kronobergsboken 1979-80: Stenen – följeslagaren. Sävsjö och Granhult i Uppvidinge härad, Kronobergs län – exempel på fossila kulturlandskap.

Bebyggelsehistorisk tidskrift 1981: Medeltidens agrara bebyggelseutveckling. Fornminnesinventering och agrarhistoria. 

RAÄ 1981: Dokumentation och forskning. En fältarkeologisk programdiskussion. Om agrarhistorisk forskning och dokumentation.

Årsboken Kronobergsboken 1983: Kulturlandskapsarkeologi i Uppvidinge – en presentation av undersökningarna 1980-81 vid Nöbbele i Lenhovda socken. 

Lenhovdakrönikan 1984: Forskning om Sävsjö i Lenhovda socken – en järnåldersby med unikt fältmaterial.

Populär arkeologi 1992: Här kan man studera ett jordbruk från järnåldern.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »