Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Sörmlandskusten

Studier av kolonisation i skärgård med äldre agrarlandskap, 2006-2012.

Rapporter och publiceringar

Människan anpassaren – människan överskridaren 2006: Resursutnyttjande under tidigmodern tid. Introduktion till geografiska skärgårdsstudier.

Leva vid Östersjöns kust 2008: Geografiska fältarbeten på Rågön.

Leva vid Östersjöns kust 2008: Förändringar av tidig bebyggelse och markanvändning i två kustområden i Södermanland och på Ösel.

Rapport 3 från projektet Förmoderna kustmiljöer 2012: Rågön. En bebyggelsehistorisk studie i Södermanlands skärgård.

Rapport 3 från projektet Förmoderna kustmiljöer 2012: Växtmaterialet i miljöproverna från Rågön.

Rapport 3 från projektet Förmoderna kustmiljöer 2012: C14-dateringarna från Rågön.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »