Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Rinkeby, Spånga, Tensta, Sollentuna, Upplands-Bro, Kungsängen, Järfälla, Upplands Väsby

Informationsprojekt med skyltar om kulturmiljöer (slott, gårdar, fornminnen) och naturreservat 1997-1998, broschyrer, guidning och föredrag 1997-1998, rådgivning lantbruk och EU-bidrag sedan 2000, föredrag om kulturarvsbrott i konfliktområden 2014, fornvårdsrådgivning 2015 och 2016, antikvariska och arkeologiska bedömningar i samband med detaljplanearbete 2019.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län fältsäsongen 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:18.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län Säsongen 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:20.

Uppdrag av Urban Minds AB 2019: Fornminnen vid Väsby entré. Antikvarisk och arkeologisk bedömning. Nedra Runby, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Stockholms län, år 2019LK Konsult PM 2019:09.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »