Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Nedre Dalälven, Avesta

Planeringsunderlag, översiktlig områdesanalys 1976-77, studieobjekt för kurs i kulturminnesvård vid Stockholms universitet 1979, arkeologisk utredning i By socken 2011, informationsskylt Långskogens offerkast 2012, arkeologisk utredning 2016.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM 1979: Med Dalälven från Avesta till havet.

Uppdrag av Avesta kommun 2016: Krångede – Detaljplaneområde. Arkeologisk utredning etapp 1, inom fastigheterna Horndalsbyn 3:162, 4:12, 12:11, 12:8, 38:17, Sävsbo 3:21, S:55 m.fl., By socken, Avesta kommun, Dalarnas län, 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:2


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »