Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Malmö, Dalby, Lund, Stävie (inklusive stora delar av tidigare Malmöhus län)

Arkeologisk utgrävning av flatmarksgravfält från järnåldern i Stävie 1973, etnologiska fältundersökningar om sydsvenskt bonadsmåleri på uppdrag av Folklivsarkivet 1974, projektledning fornminnesinventering 1985-1987, kurser om kulturminnen i skogen på uppdrag av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen 2001, fältbesiktningar av nyupptäckta fornminnen på uppdrag av Länsstyrelsen 2001-2005, kulturturism och museer 2010, fältbesiktningar och markeringar av fornlämningar i skogsmark på uppdrag av Länsstyrelsen 2012, 2015.

Rapporter och publiceringar

Urshults Krönika 1974: Sven Abrahamsson. En bonadsmålare ur Allbo-Kinnevaldskolan. 

Folklivsarkivet 1974: Clemet Håkansson 1729-1795. En förgrundsgestalt inom det sydsvenska bonadsmåleriet. 

Med arkeologen Sverige runt 1987: Skåne.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »