Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Ljungby, Ryssby, Annerstad, Torpa

Projektledning fornminnesinventering 1995 och 1999-2000, kursverksamhet om fornminnen i skogen på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen 2003, rådgivning om lantbruk och EU-bidrag sedan 2005, utbildningsdag 2008 om fornminnen i skogen för Ryssbygymnasiets skogsbruksutbildning, arkeologiska utredningar 2009, kulturmiljöanalys 2015.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1978: Fasta fornlämningar och förhistoriska miljöer. Översiktlig fornlämningsanalys Kronobergs län.

Med arkeologen Sverige runt 1980 och 1987: Småland – Kronobergs län.

Uppdrag av institutionen för arkeologi, Umeå universitet, 1996: Från Uppsala högar till Skånes paleolitikum. 10 dagars exkursion till fornminnen och kulturlandskap i södra Skandinavien för AB-kursen i arkeologi.

Uppdrag av Geosigma AB 2015: PM – Kulturmiljöanalys för ny körbana (E4:an) vid riksintresset Hallsjö i Dörarps socken, Ljungby kommun.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »