Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Kristianstad (inklusive stora delar av tidigare Kristianstads län)

Projektledning fornminnesinventering 1986, 1992-96, information och utbildning på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen 1996, arkeologisk utredning 2000, rådgivning lantbruk och EU-bidrag sedan 2000, fältbesiktningar av nyupptäckta fornminnen på uppdrag av Länsstyrelsen 2001-2007, stormskadeinventering av fornminnen på uppdrag av Länsstyrelsen 2005, fältbesiktningar och markeringar av fornlämningar i skogsmark på uppdrag av Länsstyrelsen 2012.

Rapporter och publiceringar

Med arkeologen Sverige runt 1987: Skåne. 

Informationsprogram om kulturlämningar i TV4 Skåne tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen 1996: Den skånska skogen. 

RAÄ 2000: Inventering av markområden, berörda av Norra Kaserns planerade nedläggning i Kristianstad.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »