Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Gotland, södra delen

Agrarhistoriskt forskningsprogram 1973-1977, projektledning arkeologiska undersökningar vid Vinarve 1974-78, fornminnesinventering och arbetsledning fornminnesinventering 1978, kursansvar för 10-poängskurs ”Kulturgeografi, med geografisk databehandling” 1988, exkursioner och kulturturism 2010. 

Rapporter och publiceringar

Gotländskt Arkiv 1973: Gotländskt kulturlandskap under äldre järnålder. Ett forskningsprojekt.

Gotländskt Arkiv 1975: Undersökningar vid Vinarve i Rone socken.

Gotländskt Arkiv 1976: Kulturgeografiska undersökningar vid Vinarve i Rone socken.

Gotländskt Arkiv 1979: ”Stenrör…ännu helt conserverat”.

Arkeologi på Gotland 1979: Överlagrande kulturlandskap. Tolkningsförsök av den agrara utvecklingen under Gotlands äldre järnålder.

Kulturgeografiskt seminarium 1984: Tidiga gotländska produktionsenheter och deras markanvändning.

Settlement and Economy i Later Scandinavian Prehistory. BAR International Series 211. Oxford. 1984: ”Celtic fields”, and other Prehistoric Agrarian Landscapes. Approch, methods and results from a human geographical study of reasons for the development of the agrarian society at Vinarve in Rone parish on Gotland in Sweden.

Arkeologi i Sverige 1985: Fossila åkersystem från Vinarve.

Arkeologiskt symposium 2009: Landskap och lokalsamhälle under äldre järnålder på Gotland och östra Mellansverige i geografisk forskning.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »