Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Vidsel, Storforsen, Manjärv

Projektledning fornminnesinventering 1991, presskonferens 1991, arkeologiska utredningar 1991, 2008, 2012, 2015 och 2016, fortbildningskurser för lärare 1992-1993. 

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1991/Uppdrag av Älvsbyns kommun: Arkeologisk specialinventering vid Bredsel (Storforsens camping).

Presskonferens 1991: Om stenåldersgraven med rödockra i Manjärv. 

Uppdrag av Älvsbyns kommun 1992-93: Grundkurs och fortsättningskurs arkeologi för lärare.

Uppdrag av Arctic Falls AB/Länsstyrelsen Norrbotten 2008: Särskild arkeologisk utredning år 2008 för planering av biltestbanor i Älvsbyns kommun, Norrbottens län, fastigheterna Finnäset 1:41, Finnäset 1:10, Riddarhällan 2:4 & Varjiså 1:3.

Uppdrag av Arctic Falls AB 2008: Frivillig (kompletterande) arkeologisk utredning för planering av väg på fastigheten Riddarhällan 2:4 mellan planerade biltestbanor i Älvsbyns kommun.

Uppdrag av Vattenfall/Rejlers Ingenjörer AB 2012: Arkeologisk utredning och besiktning inför ombyggnad av ledningsnät i Södra Manjärv, Älvsby socken i Västerbottens landskap, Älvsbyns kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Fortifikationsverket/Länsstyrelsen Norrbotten 2015: Arkeologisk utredning inför planerad nybyggnation vid Vidsels flygplats inom fastigheten Storbrännan 1:2, Arvidsjaurs socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:8. 

Uppdrag av Fortifikationsverket 2016: Arkeologisk utredning inför planerad ny klargöringsbyggnad vid Vidsels flygplats inom fastigheten Storbrännan 1:2, Arvidsjaurs socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:10.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »