Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Västra Markbygden

Projektledning fornminnesinventering 1989, arkeologiska bedömningar och kulturmiljöanalys vid planering för vindkraftverk 2007 och 2008, arkeologiska utredningar 2010-2011, arkeologisk besiktning av mastplats och fornminnen 2016.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Svevind/ÅF-Infrastruktur AB 2007: Vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Arkeologisk bedömning.

Uppdrag av ÅF-Infrastruktur AB 2008: Översiktlig kulturmiljöanalys Markbygden – arbetsmaterial för planering av vindkraftverk.  

Uppdrag av GMI/MH Design 2010: Frivillig arkeologisk utredning Björknäs 1:1 och 1:2 för planering av täktverksamhet vid Björkliden/Karlberg i Piteå kommun, Norrbottens län.  

Uppdrag av Svevind/Stor-Blåliden Vind AB/Länsstyrelsen 2010Särskild arkeologisk utredning Pite Kronopark 1:57, Storheden 1:7, Björkheden 1:2, Kolerträsk 1:12 m.fl. för planering av vindkraft vid Stor-Blåliden, Piteå kommun, Norrbottens län.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »