Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Tärnaby, Hemavan, Tärnafjällen

Projektledning fornminnesinventering 1982, 1996-2000, arkeologiska exkursioner 1997-1999, subarktiskt bergshistoriskt projekt 1999-2002, arkeologiska utredningar 2011, 2015.


Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län. 

RAÄ: 1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Tärnaområdet. 

RAÄ/Västerbottens museum: 1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län. 

RAÄ/Västerbottens museum: 1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län. 

RAÄ/Västerbottens museum: 1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län. 

RAÄ/Västerbottens museum: 2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. 

Jernkontoret 2000: Från Nasafjäll till Olden. Subarktisk gruvhantering med fokus på Västerbottensfjällen. Fornminnesinventering och bergshistoria i Västerbottens fjällvärld.

Jernkontoret 2002: Subarctic Mining II. Inmutningar och gruvdriftsförsök kring sekelskiftet 1900 – exempel från det subarktiska fjällområdet i Västerbottens län, Sverige.

Uppdrag av Storumans kommun/Länsstyrelsen 2011: Särskild arkeologisk utredning Björkfors 1:5 vid Hemavan, Tärna socken, Västerbottens län, med anledning av ny detaljplan.

Uppdrag av Storumans kommun/Länsstyrelsen Västerbotten 2015: Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015. Tärna socken, Lapplands landskap, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:11. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »