Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Skellefteå

Projektledning fornminnesinventering 1982, föredrag om fornminnen och forntid 1987-1988, arkeologiska besiktningar 1992-94, arkeologisk utredning 1998, handledning arkeologer Skoglig Kulturhistoria 1998, kulturmiljöanalys 2006-2007, arkeologisk utredning 2017-2018, kulturarvsanalys 2017-2018.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län.

Föreningen för Skellefteforskning. Byske möte 1987: Fornminnesinventeringen för den Gula kartan i Västerbottens län.

Uppdrag av Skellefteå museum 1998: Handledning och granskning arkeologisk utredning för E4:ans nya vägsträckning Yttervik-Tjärn.

Uppdrag av Banverket/WSP: Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors-Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006-2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF 2017: PM. Inledande kulturarvsanalys för samrådshandling fas 1, Norrbotniabanan, del av Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF 2017: PM. Fördjupad kulturarvsanalys för samrådshandling fas 1, Norrbotniabanan inom Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, 2017. Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Bureå socknar samt Skellefteå socken och stad, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:1.  


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »