Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Risbäck, Gitsfjället, Bielite, Brännåker

Projektledning fornminnesinventering 1983, 1997, projektledning fornminnesinventering med fördjupad dokumentation för naturvårdsinriktade skogsbruksplaner 1986-92, inventering stormskadade fornminnen 2015.  

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län. 

RAÄ 1988/Uppdrag av länsstyrelsen i Västerbottens län: Fornminnesinventering för naturvårdsinriktade skogsbruksplan i Bijelite. 

RAÄ/Västerbottens museum: 1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län.

Uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten 2015: Inventering av stormskadade fornlämningar i Västerbottens län år 2015 inom socknarna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Stensele, Vilhelmina, Åsele och Örträsk i Lapplands landskap, kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:10. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »