Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Piteå, Blåsmark, Norrfjärden

Projektledning fornminnesinventering 1987-89, föredrag, guidningar och kurser 1989-2003, arkeologiska utredningar 1992, 2003, 2011 och 2012, kulturmiljöanalys och MKB för järnvägsutredning 2010-2011, särskild arkeologisk utredning 2013, kulturarvsanalys 2017.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1989/Uppdrag av Piteå forskarförening: 1000 nyupptäckta fornlämningar i Piteå kommun. 

RAÄ 1992/Uppdrag av Vägverket: Arkeologiska utredningar Hamptjärnberget och Mjötjärnberget. 

Uppdrag av Horney & Co/Piteå kommun 1994: Turist i din egen kommun. 

Uppdrag av Piteå kommun 1994: Introduktion till arkeologikurs för lärare i Lillpite. 

Uppdrag av WSP 2003: Arkeologisk utredning för täktansökan, Blåsmark 14:3.

Uppdrag av Trafikverket/WSP 2010-2011: Analys av utvalda kulturmiljöer för Norrbotniabanan – järnvägsutredning JU150 (Piteå-Södra Gäddvik), fältarbete augusti 2010, rapport januari 2011.

Uppdrag av Trafikverket/WSP 2011: Komplettering MKB. Förutsättningsbeskrivningar kulturmiljöer med fornlämningar. Norrbotniabanan järnvägsutredning JU150.

Uppdrag av Swerock AB 2011: Frivillig arkeologisk utredning Öjebyn 122:1 för planering av berg- och moräntäkt vid Stor-Råberget i Piteå kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Blåsmark Vindkraft AB 2012: Arkeologisk utredning Projekt Blåsmark år 2012 för planering av vindkraft i Piteå kommun, Norrbottens län, fastigheten Hortlax kronopark samt flera fastigheter inom Blåsmark, Stensjökullen och Svensbyn.

Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Norrbotten 2013: Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs inom fastigheterna Kopparnäs 12:4 och 14:17, Håkansön 4:3, 6:4, 7:6, 14:15, 15:10 och 72:1, Norrfjärden socken, Piteå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:2. 

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2016: Väg 373 Svensby–Vitsand. Kulturmiljöbedömningar för samrådsunderlag och som underlag till en MKB, Piteå socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:4. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »