Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Masugnsbyn, Parakka

Projektledning fornminnesinventering 1993-94, arkeologiska utredningar 2011 och 2012, kulturmiljöanalys 2012.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av NEMA/WSP Piteå 2011: Frivillig arkeologisk utredning Parakka 15:2 för planering av täktverksamhet vid Malmivaara/Juokivuoma, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Swerock AB 2012: Arkeologisk utredning Vehkavaara i Tärendö socken för planering av täktverksamhet vid Masugnsbyn, fastigheten Suorsa 2:1, Pajala kommun, Norrbottens län.   

Uppdrag av Lapplands Kraft AB 2012: Projekt Kuusivaara i Kiruna kommun, Norrbottens län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »