Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Överkalix

Projektledning fornminnesinventering 1985-93, fortbildningskurs för lärare 1990, samordning arkeologiska undersökningar 1990-91, guidningar och exkursioner 1990-94, arkeologiska utredningar, riksintresseanalyser, föredrag och studiecirklar 1990-2001, specialkartering 1992-93, utbildning av inventerare i Skog & Historia, skogsbruksplaner 2005-06.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1991: Kort forskningsbakgrund angående sten- och bronsålderns bosättningar i övre Norrland jämte förslag till kostnadskalkyl för utgrävningar av stenåldersboplatsen vid Lillberget i Överkalix socken. 

RAÄ 1992/Uppdrag av markägare: Arkeologisk utredning, Bredseludden 1:2. 

RAÄ 1993: Riksintresset Överkalix centralbygd. Översiktlig fornminnesanalys och bedömning av odlingslandskapet. 

RAÄ 1993: Specialkartering vid Lillberget. 

Uppdrag av Barents Literature Centre 2001, Lillbergskonferensen: Kustbosättningar i norra delen av Bottniska viken under förhistorisk tid – en översikt med exempel från östra Norrbotten. 

Uppdrag av Barents Literature Centre 2001, Lillbergskonferensen: Behövs en arkeologisk del i en lärobok om Barents historia? 

Uppdrag av markägare 2005-2006: Lendigården i Överkalix. Kulturhistorisk dokumentation och skogsbruksplan.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »