Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Nattbergsheden, Norra Markbygden

Projektledning fornminnesinventering 1989, arkeologiska bedömningar och kulturmiljöanalys vid planering för vindkraftverk 2007 och 2008, identifiering av härdar 2015, markering av härdar och villkorsområden 2016, arkeologisk utredning 2017.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Svevind/ÅF-Infrastruktur AB 2007: Vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Arkeologisk bedömning.

Uppdrag av ÅF-Infrastruktur AB 2008: Översiktlig kulturmiljöanalys Markbygden – arbetsmaterial för planering av vindkraftverk. 

Uppdrag av Golder Associates AB 2015: Identifiering och markering av härdar vid Nattbergshedens f.d. plantskola, RAÄ Älvsby 659:1-6, Älvsbyns kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Golder Associates AB 2016: Identifiering och markering av härdar samt markering av villkorsområden vid Nattbergshedens f.d. plantskola, RAÄ Älvsby 659:1-6, Älvsbyns kommun, Norrbottens län, år 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:12. 

Uppdrag av Enercon/Markbygden Net Väst AB 2017 i samarbete med Sweco Energuide AB: Arkeologisk utredning inför planerad ny ledning vid Holmträsket inom fastigheterna Pite Kronopark och Bastuudden, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2017.  Landskapsarkeologerna, rapport 2017:17.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »