Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Nasafjäll

Guidning gruvhistoria 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. inventering och kartering gruvlämningar 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Rapporter och publiceringar

Artikel i Bergsmannen med JkA 2015/04: Årets expedition till Nasafjäll.

Artikel i Bergsmannen med JkA 2016/04: Många aktiviteter vid Nasa silvergruva.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg 2015-2016: Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg och Kenneth Awebro 2017: Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:14.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg och Kenneth Awebro 2018: Expedition Nasafjäll 2018. Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:14.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg 2019: Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult, rapport 2019:12.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg 2020: Expedition Nasafjäll 2020. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult, rapport 2020:18.

Bidrag till Expedition Nasafjäll 2021. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult, rapport 2022:08.

Uppdrag i samarbete med Maria Söderberg 2022: Expedition Nasafjäll 2022. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult, rapport 2022:15.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »