Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Nasafjäll

Guidning gruvhistoria 2014, 2015, 2016, 2017, inventering och kartering gruvlämningar 2015 och 2016.

Rapporter och publiceringar

Artikel i Bergsmannen med JkA 2015/04: Årets expedition till Nasafjäll.

Artikel i Bergsmannen med JkA 2016/04: Många aktiviteter vid Nasa silvergruva.

Uppdrag i samarbete med Fotograf Maria Söderberg AB 2015-2016: Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16.

Uppdrag i samarbete med Fotograf Maria Söderberg AB 2017: Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:14.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »