Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Kiruna, Kurravara, Jukkasjärvi, Leppäkoski

Fältarbeten för subarktiskt berghistoriskt projekt i samarbete med Jernkontoret 2002-03, kulturturistiska studier 1999, 2002-03, kulturmiljöanalys 2006, medverkan vid MKB 2007, arkeologisk besiktning 2013, kulturmiljöanalys med kvalitetssäkring fornminnen 2015. 

Rapporter och publiceringar

I samarbete med Jernkontoret: Gruvor och bruk i Barentsområdet. Fältarbete 2003. 

Uppdrag av Vägverket/WSP: Kiruna vägutredning. Kulturmiljöanalys hösten 2006.

Samarbete med Vägverket/WSP: Kiruna vägutredning. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljöer, 2007.

Uppdrag av Trafikverket/Licab AB 2013: Kulturlämningar på Sandsberget i Kiruna. Kort resultatredovisning för Trafikverkets planering av nya E10.

Uppdrag av Avalon Minerals Viscaria AB/Hifab AB 2015: Viscariagruvan – kulturmiljöanalys för MKB och miljöansökan. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, år 2015-2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:5. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »