Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Kåge, Kågeälven, Drängsmark

Projektledning fornminnesinventering 1982-83 och 1988, kulturmiljöanalys för Norrbotniabanan 2006-2007.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län. 

Föreningen för Skellefteforskning. Byske möte 1987: Fornminnesinventeringen för den Gula kartan i Västerbottens län.

Uppdrag av WSP/Banverket: Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors-Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006-2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »