Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Gällivare, Aitik

Projektledning fornminnesinventering 1992, arkeologisk utredning 2006, 2009 och 2015, kulturturistiska vinterstudier 2007 och 2014.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Banverket/Vägverket/Sweco: Fornminnesinventering för ny spåranslutning Aitik, Gällivare kommun. Fältarbete med antikvariska bedömningar juni 2006.

Uppdrag av Swerock AB/Länsstyrelsen 2009: Särskild arkeologisk utredning Lina 3:1 för planering av täktverksamhet vid Pienempi Petäjävaara, Gällivare kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Gällivare kommun/MAF Arkitektkontor AB 2015: Arkeologisk utredning inför planerad ny bebyggelse vid Repisvaara inom fastigheterna Gällivare 6:5, 8:13, 9:17 och 12:74, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:3. 


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »