Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Finnfors, Boliden

Kulturmiljöanalyser 2012, arkeologiska utredningar 2017, 2018.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Botnia Vind AB/SWECO Environment AB 2012: Lidberget i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Botnia Vind AB/SWECO Environment AB 2012: Aftonmyrberget i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Botnia Vind AB/SWECO 2012: Finnforsberget i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Boliden Mineral AB/WSP i Sverige AB 2017: Arkeologisk utredning inom område 1 (Höbäcksdalen) och område 2 (nära Långselegruvan) vid Boliden, Skellefteå kommun, år 2017. Skellefteå socken, Västerbottens landskap, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, Rapport 2017:15.

Uppdrag av Boliden Mineral AB 2017: Arkeologisk utredning inom område 3 (öster om Damm H), område 4 (Storberget södra) och område 5 (Storberget norra) vid Boliden, Skellefteå kommun, år 2017. Skellefteå socken, Västerbottens landskap, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:16.

Uppdrag av Boliden Mineral AB 2018: Arkeologisk utredning inför ny täkt vid Boliden, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, LK Konsult rapport 2019:3. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »