Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Fattenborg, Töre älvdal

Projektledning inventeringar och utgrävningar 1984-2001, exkursioner och guidningar 1984-2002, samarbete med lokala hembygdsintressenter och kommunen 1993-2002, guidekurser 1994-95, besiktningar 1995-2000, besiktning/utredning 2007, forskningsarbete om nordbottnisk forntid sedan 1994.

Rapporter och publiceringar

Utbildningsradion i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet 1994: Läsa landskap, En fälthandbok om svenska kulturmiljöer: Norrbottnisk fångstmiljö – Fattenborg. 

Uppdrag av länsarbetsnämnden 1994: Allmänorienterade kurs arkeologi – guidning. 

RAÄ 1994: Odlingslandskap och fångstmark, En vänbok till Klas-Göran Selinge. Fattenborg, en unik fornlämningsmiljö i norrländsk fångstkultur. 

Institutionen för Arkeologi och Samiska studier vid Umeå Universitet 2000: Umark 17, Arkeologiska utgrävningar i Fattenborg. 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2001: Plats, landskap, karta. En vänatlas till Ulf Sporrong. Nordbottnisk exkursion. 

Uppdrag av Kalix kommun 2002: Fattenborgssymposiet – om arkeologi och kulturhistoria kring Bottenvikens norra del. 

Institutionen för Arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet 2007: Arkeologi i Norr 10. Fattenborg som fornlämningsmiljö och forskningsobjekt.

Uppdrag av Vattenfall/PICAB/Öhman Skog AB 2007: Ombyggnad kraftledningar. Arkeologiska besiktningar Töre älvdal och Morjärvsområdet november 2007.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »