Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Edefors, Harads

Projektledning planeringsunderlag för vattenkraftsutbyggnad 1987, fornminnesinventering 1994, arkeologisk utredningar 2003 och 2011.
 
Rapporter och publiceringar

RAÄ 1987/Uppdrag av Statens Vattenfallsverk: Översiktlig fornminnesinventering i Flarkåområdet. 

Uppdrag av 3GIS 2003: Arkeologisk besiktning. Harads 1:29 och Harads 1:41.

Uppdrag av BDX Företagen AB/Öhman Skog AB 2011: Frivillig arkeologisk utredning Flarkå 1:2 för planering av täktverksamhet vid Odalberget nära Harads i Bodens kommun, Norrbottens län.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »