Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Boden

Projektledning fornminnesinventering 1987-93, föredrag, planeringsunderlag, utredningar om artilleriskjutfält och A8-området samt kulturturistiska studier 1990-2001, uppdrag för Haparandabanan 2005, arkeologisk besiktning och utredning 2014.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1990/Uppdrag av Fortifikationsförvaltningen: Fornlämningar på det s.k. utvidgade artilleriskjutfältet i Bodens kommun. 

Uppdrag av Överluleå forskarförening 1994: Föredrag om arkeologi i Överluleå och Norrbotten. 

RAÄ 2000: Inventering av markområden, berörda av A8-områdets planerade nedläggning i Boden.

Uppdrag av Banverket/MAF2005: Planerade AT-stationer. Nya Haparandabanan, delen Boden – Kalix – Karlsborg. Arkeologiska utredningar. 

Uppdrag av Vatten & Miljöbyrån 2014: Åberget i Bodens kommun. Arkeologisk besiktning och påbörjad arkeologisk utredning för planering av ridvägar, RAÄ 434:1, 440:1 och 445:1-2 i Överluleå socken, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:2.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »