Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Umeå

Fornminnesinventering och projektledning fornminnesinventering 1982, diverse konferenser, seminarier, disputationer och samarbetsprojekt vid universitetet 1984-2008, undervisning vid institutionen för arkeologi 1991-96, utbildningar för Västerbottens museums fältarkeologer 1996-2000, referensgrupp Skoglig Kulturhistoria 1997-99, fält- och intervjustudier om odlingslandskapets skötsel 2006.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län. 

Uppdrag av institutionen för arkeologi, Umeå universitet, inventeringskurs 1991-95: Föreläsningar och fältövningar.

Årsboken Västerbotten 1996. Kulturspår i fjällen: Fornminnesinventeringar i fjällen.

Uppdrag av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Calluna AB 2006-2007: Landskapselement med miljöersättning. En intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens skötsel i åkermark och betesmark.  


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »