Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Ullånger, Nordingrå, Docksta

Fornvård/skötselplan för Rödklittens fornborg 2013, arkeologisk utredning 2013-2014, trevingad informationsskylt 2016.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen 2013: Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av GC-väg Ullånger-Docksta. Preliminära resultat 2013-11-26.

Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västernorrland 2013-2014: Ullånger – Docksta. Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg, Ullångers och Vibyggerå socknar, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:21. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »