Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Sävar, Ivarsboda, Täfteå

Projektledning fornminnesinventering 1982-83 och 1989, fält- och intervjustudier om odlingslandskapets skötsel 2006, 200-årsjubileum 2009, kulturmiljöanalyser och arkeologiska utredningar 2011.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län. 

Uppdrag av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Calluna AB 2006-2007: Landskapselement med miljöersättning. En intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens skötsel i åkermark och betesmark.

Uppdrag av Kraftö Vind AB/Enetjärn Natur AB 2011: Täfteå i Umeå kommun, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Kraftö Vind AB/Enetjärn Natur AB 2011: Täfteå i Umeå kommun, Västerbottens län. Översiktlig arkeologisk utredning, etapp 1, för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av VindIN/SWECO 2011: Ivarsboda-Gryssjön vid Sävar, Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av VindIN/SWECO 2011: Ivarsboda-Gryssjön vid Sävar, Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. Översiktlig arkeologisk utredning, etapp 1, för planering av vindkraftverk.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »