Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Ramsele

Projektledning hällbildssymposium i Ramsele 2000 med exkursioner i Ångermanlands hällbildsmiljöer, arkeologisk utredning 2015, 2016.

Rapporter och publiceringar

Mitthögskolan 2002. Studier i regional arkeologi: Hällbilder och hällbildernas rum – inledning. 

Mitthögskolan 2002. Studier i regional arkeologi, Symposiepublikationen Hällbilder och hällbildernas rum: Hällbilder och fornminnesinventering i övre Norrland.

Uppdrag av Svenska kraftnät 2015: Ledningsprojekt Långbjörn – Stor-Finnforsen. Arkeologisk utredning för ny 400kV-ledning, 2015. Junsele & Ramsele socknar, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:14.

Uppdrag av Svenska kraftnät 2016: Ledningsprojekt Långbjörn – Storfinnforsen 2015 och 2016. Junsele & Ramsele socknar, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:13.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »