Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Njutånger, Enånger

I Njutånger har Landskapsarkeologerna ett hemmakontor som komplement till kontoret i Hudiksvall. Arkeologiska vandringar 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, föredrag 2012, 2016, guidning för kryssningspassagerare 2015, arkeologisk utredning 2015, 2016, skolsamarbete 2016.

Rapporter och publiceringar

Hälsingerunor 2008: Gruvbergens hemligheter.

Hälsingerunor 2010: ”Rödhälle skans” eller makten son kom av sig. Fornborgen RAÄ 41 i Njutångers socken i ny belysning.

Bergslagens medeltidsmuseum 2013: Berättelser från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. En vänbok till Gert Magnusson: Om att inventera stockbåtar – några reflexioner i marginalen.

Hälsingerunor 2014: En tidsresa vid Nianån – från istiden till dagens byar.

Uppdrag av Hudiksvalls kommun/Länsstyrelsen Gävleborg 2015: Kulturhistoriska värden kring Sofieholms kraftverk. Arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Fegärde 14:1, Öränge 13:1, 14:1 och 15:1, Njutångers socken, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län, 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:19.

Uppdrag av Lars-Åke Myrgren 2016. PM- Arkeologisk utredning vid Hummelvik.  


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »