Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Ljustorp, Häre-Högåsen, Indal

Arbetsledning fornminnesinventering 1989, kulturmiljöanalys 2011, 2012 och 2013, kontroll av fornminnen 2014.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Renergie/IB Vision 2011: Vindpark Häre-Högåsen. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av Vindkraftpark Ljustorp i Timrå kommun, Västernorrlands län.

Uppdrag av Timra Vind AB: Projektområde Häre-Högåsen. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av Vindkraftpark Ljustorp i Timrå kommun, Västernorrlands län. 

Uppdrag av Pelagia Miljökonsult AB 2013: Elkoncession för vindkraftparker i Härnösands, Sundsvalls och Timrå kommuner, Västernorrlands län. Översiktlig kulturmiljöanalys för området mellan bl.a. Björnlandhöjden, Hästkullen, Högåsen, Stor-Skälsjön, Kråktorpet, Stockåsbodarna och Nylandsbergen.  

Uppdrag av Svenska kraftnät 2014: PM – koordinatsättning av identifierade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i befintlig ledningsgata mellan Hjälta (Sollefteå kommun) och Vittersjö (Ockelbo kommun).


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »