Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Hudiksvall, Forsa, Rogsta

I centrala Hudiksvall har Landskapsarkeologerna sedan 2014 ett av sina kontor. Arbetsledning fornminnesinventering 1982, kontroll av fornminnen 2014, ideell managementutbildning (RYLA) 2014, 2015, 2016, ledningsgrupp (IFTAC) 2015, 2016. 

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Hälsingland runt på två år. 

Med arkeologen Sverige runt 1980 och 1987: Hälsingland.

Uppdrag av Svenska kraftnät 2014: PM – koordinatsättning av identifierade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i befintlig ledningsgata mellan Hjälta (Sollefteå kommun) och Vittersjö (Ockelbo kommun). 


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
2017-04-13
Glad Påsk!
En påskhälsning 2017...
Nyhetsarkiv »