Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Broboberget, Lannaberget

Arkeologiska utredningar och kulturmiljöanalyser 2012, 2013 och 2014.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av wpd Scandinavia AB 2012 och 2013: Vindpark Broboberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län och Voxna socken, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

Uppdrag av wpd Scandinavia AB 2012 och 2013: Vindpark Lannaberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län.

Uppdrag av wpd Scandinavia AB 2014: Anslutningsvägar för vindparkerna Lannaberget och Broboberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:18.

Uppdrag av wpd Scandinavia AB 2014: Elanslutning för vindparkerna Lannaberget och Broboberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:20.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »