Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Bräcke, Ånge, Fasikan

Kulturmiljöanalys 2014 och 2016.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Kraftö AB/Enetjärn Natur AB 2014: Fasikan i Ånge och Bräcke kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:23.

Uppdrag av Fasikan Vindkraft AB/Enetjärn Natur AB 2016: S:t Olofsleden och Fasikan i Ånge och Bräcke kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län. Kompletterande kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:7.


« Tillbaka

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »