Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Åsele

Fornminnesinventering 1974-1975, handledning Skoglig Kulturhistoria 1997, kulturmiljöanalyser 2009 och 2014.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Telecontracting Scandinavia AB 2009: Kvällåliden i Åsele kommun, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Telecontracting Scandinavia AB 2009: Skallberget i Åsele kommun, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco 2014: Planerade elledningar från Kvällåliden och Bäckaskog i Åsele kommun, Västerbottens län, till stamnätet vid Norrtjärn i Örnsköldviks kommun, Västernorrlands län. Kulturmiljöanalys inför elkoncession mellan planerade vindkraftsparker i Åsele socken, landskapet Lappland, och stamnätet i Anundsjö socken, landskapet Ångermanland. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:8.

Uppdrag av Vattenfall/Sweco 2014: Planerad elledning mellan Borgsjö och Åsele, Åsele kommun, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys inför elkoncession. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:22.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »